พื้นที่โฆษณา

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

หวย ลอตเตอรี่

แชร์หน้านี้

เงื่อนไขการตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

(ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมด กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้

รางวัล

จำนวน

มูลค่า

ภาษี

ได้รับ

รางวัลที่ หนึ่ง 1 รางวัล 6,000,000 30,000 5,970,000
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ หนึ่ง 2 รางวัล 100,000 500 99,500
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2,000 รางวัล 4,000 20 3,980
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2,000 รางวัล 4,000 20 3,980
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 10,000 รางวัล 2,000 10 1,990
รางวัลที่ สอง 5 รางวัล 200,000 1,000 199,000
รางวัลที่ สาม 10 รางวัล 80,000 400 79,600
รางวัลที่ สี่ 50 รางวัล 40,000 200 39,800
รางวัลที่ ห้า 100 รางวัล 20,000 100 19,900

หมายเหตุ

- สกุลเงิน บาท

- หักค่าอาการแสตมป์ หรือภาษี หัก ณ ที่จ่าย 0.5% ของเงินรางวัล

พื้นที่โฆษณา

รู้หรือไม่?

สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ

ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน

ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

**สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน**

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
เว็บไซต์ ตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล LotteryThai.in.th ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้โชคดีที่ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล (ตรวจหวย) ผ่านเว็บไซต์ของเราแล้วถูกรางวัล แต่หากท่านใดที่ไม่ถูกรางวัล อย่าได้เสียใจไป งวดหน้ายังมีโอกาสให้ลุ้นอีก ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาทางด้านต่างๆ

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์ของเรานั้นมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ตรวจหวย หรือ ดูเรียงเบอร์ (ใบตรวจหวย)

**เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น มิได้มีการขายหรือจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเองแต่อย่างใด**